HOME

Orback Jens

När Jens Orback arbetar som ordstyrer är hans roll frigörande för såväl talare som åhörare.
Under de senaste femton åren har Jens Orback lett hundratals sammankomster för företag och organisationer. Med sin breda bakgrund från media och politik kan han ta uppdrag inom de flesta ämnesområden.

Ett lyckat möte bygger på att deltagarna känner sig uppmuntrade att tala och ställa frågor. Han börjar därför ofta med inledningen: ”Från och med nu är ordet fritt!”

Jens är en kunnig och samtidigt ödmjuk person som får deltagarnas förtroende och engagemang. Han öppnar för genuina samtal och möten, är personlig och rolig och får god respons från åhörarna.

Vare sig han diskuterar samhällsfrågor i tv, är moderator på Europarådet i Strasbourg, eller leder en strategikonferens för hundratals chefer på Ericsson, bidrar hans lugna och vänliga framtoning till en positiv stämning.

Jens Orbacks styrka är att behärska den svåra konsten att ställa de frågor som publiken vill ha svar på, samtidigt som han hjälper dem som ställs ”till svars” att vara trygga i sin roll på scenen – speciellt viktigt när det handlar om att leverera budskap som riskerar att möta mer kritik än applåder.

Jens Orback som föreläsare
Som föreläsare talar Jens gärna om behovet, men också svårigheterna att förändra och förändras. Detta kan han koppla till allt från teknikutveckling till jämställdhet.

Jens Orback startade sin karriär som tjänsteman på finansdepartementet. Nästa steg blev jobbet som inrikesreporter på riksradion. Därifrån värvades han till tv och blev bland annat programledare för Striptease, det undersökande samhällsmagasinet i SVT.

Intresset för samhällsfrågor tog honom till politiken och gjorde honom till borgmästare på Södermalm och statsråd. Uppdrag som gav honom erfarenheter av hur mediauppvaktning ser ut från andra sidan.

Efter att få svara på frågor ett tag kändes det spännande att få ställa dem igen, säger Jens.

Bakgrund
Jens Orback startade sin karriär som tjänsteman på finansdepartementet, efter att han utbildat sig till nationalekonom på Stockholms universitet. Efter en tid som pappaledig fick han möjlighet att börja som reporter på SR. Därifrån värvades han till tv och blev programledare för till exempel ”Striptease”, ”Inte bara Orback” och ”Föräldratid”.

Hans breda intresse för samhällsfrågor ledde honom vidare till politiken. Han blev ”Borgmästare” på Södermalm, det vill säga ordförande för stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan och stadsråd på Justitiedepartementet med ansvar för bland annat integrations- och jämställdhetsfrågor.

När Jens Orback arbetar som moderator är hans roll frigörande för såväl talare som åhörare.

Under de senaste femton åren har Jens Orback lett hundratals sammankomster för företag och organisationer. Med sin breda bakgrund från media och politik kan han ta uppdrag inom de flesta ämnesområden.

Ett lyckat möte bygger på att deltagarna känner sig uppmuntrade att tala och ställa frågor. Han börjar därför ofta med inledningen: ”Från och med nu är ordet fritt!”

Jens är en kunnig och samtidigt ödmjuk person som får deltagarnas förtroende och engagemang. Han öppnar för genuina samtal och möten, är personlig och rolig och får god respons från åhörarna.

Vare sig han diskuterar samhällsfrågor i tv, är moderator på Europarådet i Strasbourg, eller leder en strategikonferens för hundratals chefer på Ericsson, bidrar hans lugna och vänliga framtoning till en positiv stämning.

Jens Orbacks styrka är att behärska den svåra konsten att ställa de frågor som publiken vill ha svar på, samtidigt som han hjälper dem som ställs ”till svars” att vara trygga i sin roll på scenen – speciellt viktigt när det handlar om att leverera budskap som riskerar att möta mer kritik än applåder.